Pers Informatie
Hier vind je alle relevante Pers informatie omtrent de film Het geheim van Sophia

Informatie

Voor persvragen, interview verzoeken en aanvullend beeldmateriaal kunt u contact opnemen met productie@hetgeheimvansophia.nl

Algemene informatie:
Het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. In het Sophia Kinderziekenhuis leveren dag en nacht ruim 1.200 medewerkers in een kindvriendelijke omgeving topzorg aan kinderen en hun ouders. Centraal daarin staat de passie en bevlogenheid van onze medewerkers en de hoge kwaliteit en veiligheid van hun zorgverlening. Ieder mens, ieder kind - ziek, gezond of gezond met een handicap - heeft recht op een zo optimaal mogelijke ontwikkeling. Dat is waar Sophia al jaren voor staat. Hier ligt onze passie en hierop is onze zorgverlening ook voor de toekomst ingericht. Soms heel ernstig, soms ook minder ernstig, maar leuk is het natuurlijk nooit als je moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Toch doet het Sophia Kinderziekenhuis er alles aan om het verblijf van hun, toch wel vaak erg zieke patientjes zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.

Nu is het idee ontstaan voor het maken van een speelfilm. Waar gaat de film over? Het geheim van Sophia gaat over dromen. Dromen over een mooie wereld waarin alles wat je wilt mogelijk is. Twee zieke kinderen beleven een spannend avontuur. Er wordt hen gevraagd om het bed waarin je je dromen echt kunt beleven te beschermen tegen De Wolf en De Witch die het bed willen stelen en er kwade bedoelingen mee hebben. In dit avontuur komen ze voor steeds hetere vuren te staan en in andere tijden en andere werelden terecht. Dan komen ze erachter dat iedereen recht heeft op een eigen droom en dat zelfs mensen met kwade bedoelingen mooie dromen hebben. In de film spelen naast medewerkers van het Sophia ook verschillende bekende acteurs mee, zoals Pamela Teves, John Jones, Jada Borsato, Sepp Ruiters, Aysegul Karaca en vele anderen.

In 2017 is het idee ontstaan voor Het geheim van Sophia de film.

Naast Danny Bliek en Yvonne van der Haven, is Hans van der Hulst als producent aangetrokken. Hans heeft veel ervaring met grotere "speel"films. De bedoeling is om van de film een spektakel te maken voor het Sophia kinderziekenhuis en andere ziekenhuizen met een eigen tv kanaal , alle zieke kinderen in Nederland maar ook geschikt voor een vertoning in de bioscoop. Gestart werd met een budget bijeengebracht door de productie. Dat was een klein budget waarmee men de eerste opnames heeft gemaakt. Het resultaat is de videoclip met de soundtrack voor de film en wat promo materiaal gebruikt in teasers. Echter is er voor de film een groter budget nodig. Alle acteurs en de technische crew doen belangeloos mee maar er is veel geld nodig voor onder andere onkostenvergoedingen, make-up, decor, kleding, catering, rekwisieten, posters en camera’s.. Om dat werkbudget bij elkaar te krijgen start er eerdaags een crowdfunding. ( cinecrowd.com/het-geheim-van-sophia ) Naast deze crowdfunding zal er ook actief gezocht worden naar sponsors. De bedoeling is dat de film eind oktober 2018 klaar is.

Het IFFR.

Wij zijn erg blij dat het IFF onze trailer heeft vertoond. Dit werd gedaan in een grote bioscoopzaal waar oa de patienten van het Sophia de promo konden bekijken.